ARSIP KODAL SANDAKAN

Jemputan
Kodal Sandakan Minggu 30. 06 .2019
Melingkar langsung 02 olahan 35.
Angka 0 meniti 1 lintas 2 berpegang erat sepakat menata pasti.
Kajian kelompok 6597/1773 bertahta utuh lingkar berpadu.
Bujukan akhir 50/11 menata intan.
Awal menapak 73/64 rapi tersirat.
Piala pemenang 1988 benang ikatan.
=================================
Jemputan
Kodal Sandakan Senin 01. 07 .2019
Terbawa langsung 41 perintah 67.
Angka 6 lingkar 3 menata 5 beradu intan seringai untaian kadi.
Pelopor kelompok 9452/3208 hari berganti kiasan berpesta.
Hadiah berulang 13/61 tanya jawabnya.
Mengawal suara 97/98 bertahta utuh.
Peluang ambilan 0788 ungkapan terpatri.
==================================
Jemputan
Kodal Sandakan Rabu 03. 07 .2019
Ranah langsung 79 irama 34.
Angka 4 pelopor 6 hamparan 8 setengah lingkaran beradu pasti.
Kelompok pelita 8873/6982 buaian tepi siap terbungkus jadi.
Menoreh duka 24/96 terbesit antara.
Awal deretan 66/87 simponi intan.
Penghubung irama 1822 simbol terungkap.
==================================
Jemputan
Kodal Sandakan Kamis 04. 07 .2019
Purnama gemerlap 28 pelopor 13.
Angka 4 sambut 8 hamparan 9 utusan ambilan meniti permata jadi.
Susunan kelompok 2560/6970 iringan pesta semarak menguntai jadi.
Kajian mengumpat 33/24 penerang intan.
Awal usapan 57/19 emas cahaya.
Berpasang ambilan 1028 tanda kiasan.
==================================
Jemputan
Kodal Sandakan Sabtu 06. 07 .2019
Pelipur langsung 21 senada 43.
Angka 0 simbol 3 jumawa 9 sisipan terpatri pelipur ambilan jadi.
Himbauan kelompok 5491/0458 pesona utama meniti pasti.
Bentuk ikatan 72/66 perisai utama.
Awal mengacu 99/28 penanda alamat
Titian intan 1997 olahan lampion.
=================================
Jemputan
Kodal Sandakan Minggu 07. 07 .2019
Jerat permata 11 pinangan 23.
Angka 9 kemelut 4 suara 7 dekap penentu pantulan irama jadi.
Arahan kelompok 7806/1742 tertuju intan sambut pemenang utuh.
Kajian selaras 09/50 pelita dambaan.
Tengah sisipan 68/57 penyusun alamat.
Lontaran terpatri 1472 langkah semampai.
=================================
Jemputan
Kodal Sandakan Senin 08. 07 .2019
Pindai langsung 29 pucuk 63.
Angka 4 berita 7 sasaran 8 penuntun arah selingan jadi.
Kelompok sambutan 9944/6890 menata akhir serumpun pasti.
Jejak terarah 95/24 dambaan pemenang.
Awalan jeritan 65/83 berbagi akhir.
Tampik penenrang 1230 seruan lantang.
===================================
Jemputan
Kodal Sandakan Rabu 10. 07 .2019
Pengatur langsung 74 serumpun 50.
Angka 1 pelopor 5 deretan 9 terpaut akhir menata tepian utuh.
Intaian kelompok 0010/6791 belenggu utama simpul ikatan pasti.
Melangkah terpisah 43/89 kemilau utama.
Awalan menanjak 88/41 mengadu penerang.
Alunan penentu 2619 emas merangkul.
==================================
Jemputan
Kodal Sandakan Kamis 11. 07 .2019
Langsung terpusat 27 pemantau 10.
Angka 3 ambilan 6 rumpun 7 sajian terpukau simbol pilihan pesta.
Ratapan kelompok 2100/6496 hadiah tersusun ratapan permata jadi.
Terdiam jenub 99/73 penerang serupa.
Awalan pinta 46/48 siasat mengadu.
Olahan bentuk 1971 pelopor berkembang.
================================
KODAL SANDAKAN
Sabtu 13 : 07 : 2019
Pengiring utama 07 temaram 44.
Angka 9 pemicu 2 tuntunan 5 lanjut berjalan serupa menati.
Petunjuk kelompok 5043/9741 irama jaluan merangkai intan.
Melambai utuh 50/22 pedoman suara .
Awal ambilan 11/17 urutan pembalik.
Menata tepi 9819 selangkah berjalan.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 14. 07. 2019
Jabat langsung 69 terpaut 03.
Angka 3 arahan 4 penentu 6 melangkah maju ikatan pasti.
Aturan kelompok 6928/7564 simbol pembuka menanti jadi .
Selingan intan 40/57 wajah temaram.
Awal kemilau 99/18 ikatan penghubung.
Selaras nyanyian 2461 perintah asa.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 15. 07. 2019
Sarana langsung 43 berita 34.
Angka 1 ambilan 2 jarak 8 susun berjumlah siasat pemenang.
Pantauan kelompok 6892/0456 ungkapan tepi tersusun jadi .
Depan terpaut 58/17 penentu terang.
Awalan hadiah 20/41 penerang pasti.
Untaian penerang 1977 semerbak idaman.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 17. 07. 2019
Jeritan melengking 07 sapaan 61.
Angka 1 penerus 8 utama 9 berbagi bentuk selisih penuntun utuh.
Hamparan kelompok 6658/7369 perintah serumpun siap menerka pasti .
Pinggir olahan 84/51 sepakat ambilan.
Awal pijakan 44/28 sekilas berkilau.
Mengusung siasat 1575 depan menampik.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 18. 07. 2019
Langsung berita 06 terpukau 10.
Angka 5 pintu 6 sela 9 merajuk utuh selingan pengantar pasti.
Tahanan kelompok 7348/9969 bendera berkibar menegur sapa.
Asa pemenang 96/01 serumpun tepi.
Tuntunan awal 94/28 bahasa selingan.
Pandang ambilan 1822 tusukan menoreh.
===================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 20. 07. 2019
Langsung ajakan 19 pelita 29.
Angka 1 terungkap 3 berkisah 6 tampil merantai terang berseri.
Berita kelompok 6798/4432 penakluk selingan bentuk jadinya.
Pelopor intan 43/92 menanti ulasan.
Menata awal 50/61 ikatan terbuka.
Serumpun utuh 1422 tambah kurangnya.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 20. 07. 2019
Langsung ajakan 19 pelita 29.
Angka 1 terungkap 3 berkisah 6 tampil merantai terang berseri.
Berita kelompok 6798/4432 penakluk selingan bentuk jadinya.
Pelopor intan 43/92 menanti ulasan.
Menata awal 50/61 ikatan terbuka.
Serumpun utuh 1422 tambah kurangnya
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 21. 07. 2019
Olahan utama 51 merangkai 35.
Angka 1 ungkapan 6 penerang 7 tatapan intan kemelut bertalu pasti.
Ajakan kelompok 9250/6644 simponi utuh menyibak ambilan jadi.
Menata hadiah 78/05 pegangan asa.
Awal menjalin 90/71 belukar tepi.
Melingkar serumpun 1562 bantahan lampion.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 22. 07. 2019
Memantau langsung 09 wujud 07.
Angka 3 terkerai 4 menanjak 5 tersirat utuh menjemput ambilan pasti.
Kelompok panduan 1978/4566 begerak seiring menata permata utuh.
Gambaran hadiah 19/52 dendang pemicu.
Mengurai awalan 03/67 janji sucinya.
Tampil merekah 1212 ulangan bentuk
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 24. 07. 2019
Langsung bentang 01 ambilan 49.
Angka 4 terungkap 5 sisipan 9 berpegang utuh serumpun jadi.
Kelompok inang 9873/4489 pandangan tertuju siap beradu.
Bingkai penerang 64/55 emas berbaur.
Awal bentuk 91/56 cercah cahaya.
Menanti lampion 1977 berkuasa mutlak
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 25. 07. 2019
Pengatur alamat 16 hamparan 29.
Angka 2 jumawa 7 tautan 9 benang merah satu ikatan.
Kelompok juara 1989/7173 sela ambilan penerang hadiah utama pasti.
Kepingan intan 68/73 penghubung utuh.
Awalan bertalu 10/23 cerita penghibur.
Riak gelombang 5888 besutan pesta.
===================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 27. 07. 2019
Pandangan langsung 09 kilas 80.
Angka 1 terbawa 3 bayang 6 terbungkus antara melingkar jadi.
Bantahan kelompok 1566/7459 tegap berdiri sembilu menata.
Tautan hadiah 96/50 makna serupa
Nyanyian awal 58/17 temaram menyambut.
Sasaran mengacu 2142 singkap berita.
=====================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 29. 07. 2019
Langsung putaran 00 penegas 13.
Angka 1 tautan 3 jumawa 7 setengah gerak berputar pasti.
Panutan kelompok 4659/7135 jemput cahaya serumpun gerak.
Pintu utama 05/10 sahut panggilan.
Seruan awal 98/62 rangkulan emas.
Sarana lampion 1970 pangkuan utuh.
=====================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 31. 07. 2019
Bulan berakhir 20 pelengkap 38.
Angka 3 cerita 7 bertautan 8 semarak bertumpu selaras pasti.
Kelompok penentu 0569/8708 cercah cahaya patokan bentuk.
Langkah sigap 30/60 sebar pesona.
Mengawal gundah 68/29 akhil pelopor.
Sandang sisipan 1199 meniti tenang.
===================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 01. 08. 2019
Bisikan langsung 65 hamparan 33.
Angka 0 belenggu 3 dampingan 6 sela alamat satu sisipan pasti.
Gerak kelompok 0687/9917 seruan hadiah selangkah maju.
Setengah gerak 12/45 pilihan utama.
Mengawal terbalik 50/05 jungkir baliknya.
Sahut bersama 2166 akhir berita.
====================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 03. 08. 2019
Langsung uji 58 lembaran 13.
Pandang 9 lucutan 0 penerus 1 tegap berdiri merantai sisipan pasti.
Tetapan kelompok 6976/1339 cemburu buta meminta hadiah jadi.
Siaga meringkuk 06/51 terpaut terang.
Awal bujukan 22/19 untaian makna.
Selingan tersusun 9381 pendesak jumawa.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 04. 08. 2019
Pasangan langsung 50 jumpa 07.
Angka 3 himbau 6 pegangan 9 penanda tepi rakutan pesta.
Sasaran kelompok 9513/4429 haluan berjalan serumpun asa.
Pintu serupa 76/45 pengikat terusan.
Awal tumpuan 43/26 berurut pasti.
Lembar terbagi 9877 menanti kiasan.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 05. 08. 2019
Pengalih terbuka 80 sambut 47.
Angka 8 tunjuk 2 naik 6 jumpa ambilan serumpun pasti.
Kemelut kelompok 0350/3311 jarak penerang berbaur seiring jadi.
Pintu pembuka 54/56 pengais susunan.
Awal himpitan 87/17 gejolak lampion.
Pengantar utuh 1572 sambut cahaya.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 07. 08. 2019
Pemantul lingkaran 12 bernada 01.
Pandang 0 hamparan 4 seruan 5 ujar setia sambut ceria.
Panduan kelompok 1873/4555 pengantar iringan sedepah ambilan jadi.
Arahan terbagi 90/15 janji temunya.
Awal bertahan 27/00 saksi berdiam.
Deret pemisah 1688 kembang bertabur.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 08. 08. 2019
Pengantar langsung 32 pelipur 02.
Angka 9 nada 6 olahan 8 petunjuk serupa benang merahnya.
Jeratan kelompok 8344/5059 berbagi bentuk serumpun jadi.
Terang pembuka 55/05 langkah serentak.
Mengawal jelita 07/49 bantahan pesona.
Kiasan berkilau 5316 tanda pemenang.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 10. 08. 2019
Penguji langsung 19 meniti 38.
Angka 3 serumpun 6 penerang 7 menanti petunjuk permata tepi.
Penentu kelompok 1346/0870 pantulan cahaya menata hadiah jadi.
Pengantar ungkapan 10/05 laju iringan.
Mengawal pesona 71/73 tautan pengikat.
Jembatan penghubung 1455 terusan peta.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 11. 08. 2019
Melangkah bersambut 09 rajutan 92.
Angka 4 simbol 5 anjuran 8 pegangan utuh bersaing ketat.
Riwayat kelompok 0890/3272 serah terima dendang tersampaikan.
Putar haluan 14/21 merantai tampilan.
Awal serapan 03/59 bisikan pasti.
Pengolah intan 1811 buka hadiah.
================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 12. 08. 2019
Langsung belenggu 07 ujar 03.
Angka 0 makna 4 penerang 9 lekukan jelas penentu utama pasti.
Pendamping kelompok 0057/2548 jeritan keras terbayang mencekam.
Pelan bersambut 69/04 merangkai hadiah.
Awal sejajar 82/64 mata memandang.
Pembias ambilan 1019 tempat menagih.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 14. 08. 2019
Langsung terbujur 51 terikat 89.
Pandang 4 meringkuk 7 belenggu 9 kemudi intan meniti sasaran pasti.
Kelompok harmoni 0535/6217 ajakan bersaing susun perintah jadi.
Nama seiring 77/95 alamat hadiah.
Terpatri awalan 63/44 genggam penentu.
Hamparan pelita 1298 sosok cahaya.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 15. 08. 2019
Anjuran langsung 90 kiasan 54.
Angka 6 terbayang 7 pelopor 8 selaras ambilan menunjuk pasti.
Pesona kelompok 9314/66748 jemput impian sekali putar.
Tunjuk permata 21/50 sembilu perintah.
Awal hujatan 63/47 lembayung meniti.
Siap menyapa 1829 sambut pelengkap.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 16. 08. 2019
Langsung menanti 58 ikatan 39.
Pandang 3 jumpa 8 terbagi 9 ambilan berbaris jejeran permata pasti.
Kelompok pesta 7096/3409 jejaj menata tampil pembuka.
Jarak pantauan 81/45 sela berdendang.
Mengawal arah 19/69 serpihan melingkar.
Pesta meriah 5788 buka sekali.
=====================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 18. 08. 2019
Pesona terpaut 95 mengarah 68.
Pandang 1 acuan 2 penentu 7 penegas akhir ambilan melingkar jadi.
Kelompok impian 3149/5005 genggaman ikatan meniti jejak utama pasti.
Laju merona 01/89 arah penentu.
Pijakan kemudi 92/46 lentera pilihan.
Menata pelita 0877 sangkar emasnya.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 19. 08. 2019
Berita langsung 06 urutan 78.
Angka 4 padanan 8 serikat 9 pantauan intan sarana penghubung pasti.
Kelompok berurut 2199/3950 terpaut bersambut simbol perintah jadi.
Jemput ikatan 18/45 lampu sorotnya.
Panutan awal 95/69 sisipan ambilan.
Langkah tatanan 2189 sumbol permata.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 21. 08. 2019
Pinta langsung 19 suara 61.
Angka 2 pelopor 4 jeritan 8 pendamping utuh lingkar menata.
Terpaut kelompok 1346/0562 pujian akhir simpanan permata jadi.
Lekuk ambilan 22/08 serumpun ilalang.
Awal pilihan 14/76 hadiah menamti.
Jemput permata 0789 pelan melaju.
=====================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 22. 08. 2019
Isyarat bahasa 78 pelipur 61.
Angka 2 deretan 5 pendamping 9 belahan tangkai serupa hadiah.
Kelompok penerang 6651/0118 lekang merona serumpun dambaan.
Kembang berduri 81/07 janji kembali.
Mengawal cerita 19/69 bisik pelan.
Lingkar bertalu 0461 sumbu utama.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 24. 08. 2019
Langsung pandang 66 alamat 91.
Angka 0 terbayang 1 pesona 7 siaga awal merantai permata jadi.
Kelompok pingitan1657/2890 lentera bersinar menanti pengiring pasti.
Jejak umpatan 88/09 selingan pesta.
Awalan menati 99/25 seringai emas.
Sejajar hadiah 7048 pesta kembangnya.
==============================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 25. 08. 2019
Penerang alamat 64 serumpun 04.
Angka 7 meniti 4 turunan 9 jelita sekilas arahan tepi.
Genggaman kelompok 6198/6549 tatanan pelengkap dekapan jadi.
Cahaya penerang 71/43 siasat berpadu.
Mengawal nasehat 02/19 bujukan melingkar.
Pegangan bertahta 9782 pesona lampion.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 26. 08. 2019
Gambaran langsung 05 pelopor 80.
Angka 2 sambutan 6 penentu 9 jumlah ikatan perintah menunjuk pasti.
Pantauan kelompok 9983/6548 menata tujuan selangkah berpacu jadi.
Haluan tepi 65/41 pancaran emas.
Awalan menapak 68/20 terpaut sekilas.
Berpegang erat 1754 laksana petang.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
RABU 28. 08. 2019
Langsung membujuk 45 senggama 17.
Angka 6 ilalang 7 penetu 8 akhir pandangan pemikat bentuk.
Kelompok tampilan 1202/0659 arahan pelengkap serumpun tepi.
Jenaka alunan 39/56 bias kuncup.
Awalan terisak 74/80 pantauan jarak.
Bernaung utuh 1893 pendamping jemputan.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
KAMIS 29. 08. 2019
Langsung perintah 78 taburan 61.
Angka 2 pandang 5 terbuai 9 meniti alamat penerang selingan jadi.
Kelompok hantaran 6651/0118 lingkar sejoli dambaan asa.
Laju umpatan 65/29 manis berjanji.
Awal merona 08/90 pendamping pilihan.
Tenang mengajak 1523 dendang olahan.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SABTU 31. 08. 2019
Padanan intan 95 pelengkap 99.
Angka 4 serumpun 8 pesona 9 mengumpat sempurna bentuk sajian pasti.
Titipan kelompok 1355/0907 emas merantai satu sempurna.
Pembawa berita 84/51 indah tersaji.
Mengawal jeritan 16/45 pintu penghubung.
Pandu arahan 3937 sisipan pembuka.
==================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
MINGGU 01. 09. 2019
Penghibur langsung 54 petuah 52.
Angka 2 merona 3 pinta 6 jarak titian perintah merebak.
Rembesan kelompok 6345/0715 pengatur berita serah terimanya.
Ajakan berdendang 88/91 terpaut meriah.
Genggam awalan 01/60 hadir merajut.
Tatapan semu 1873 lanjutan isyarat.
=================================
Jemputan
KODAL SANDAKAN
SENIN 02. 09. 2019
Pembelah langsung 20 meniti 15.
Angka 1 pandangan 2 merunduk 3 ikatan serupa berpesta pora.
Kelompok terpadu 2396/0254 merintih pelan sepakat ambilan jadi.
Buih terkuak 68/71 jejak bersilang.
Awalan terpatri 78/09 damba olahan.
Penyatu utama 6344 lingkat pilihan.
==================================